Hjem

Forskerskole i internasjonal helse

Midtveisevaluering - guide til kommittéen

Målet med midtveisevalueringen er å vurdere PhD-kandidatens progresjon i forhold til å levere avhandligen til normert tid. Kandidaten skal også få mulighet til å presentere prosjektet for forskningsfeller og en uavhengig "minikommitté".

Informasjon til kommittéen kan finnes på den engelske siden.