Gå til innhold
English A A A
22.09.2009 Nyhet

Magne Henrik Olsen - ny masterstudent

Magne Henrik Olsen er ny masterstudent ved Gades institutt.

Magne Henrik Olsen.

Magne Henrik Olsen. Foto: Kristian Jensen

Magne er masterstudent med fordypning i humanbiologi i perioden August 2009 til Juni 2010.  Tittel på masteroppgaven er "Design av tumor spesifikke immunterapier ved bruk av dendrittiske celler."

Terapeutisk vaksinering av pasienter med malign sykdom er basert på stimulering av deres eget immunsystem for å oppnå en antitumor respons. Mange kliniske forsøk med dendrittiske celler (DC) prøves nå ut. DC er de mest potente antigen presenterende celler, med en unik egenskap til å initiere og opprettholde primær immun respons. De erverver antigen perifert og migrerer til lymfeknutene hvor antigen spesifikke T lymfocytter gjenkjenner presenterte peptid antigener. I denne signalveien gjennomgår DC distinkte fenotypiske og funksjonelle forandringer og utvikles fra umodne celler som kan ta opp antigen, til modne celler som kan prosessere og presentere antigene peptider.

DC vaksinasjoner har vist seg å være en trygg prosedyre, men det er behov for en forbedring av denne metoden. Grunnen er at bare et fåtall kliniske responser kan dokumenteres på dette tidspunkt. DC som brukes i dette øyemed er vanligvis fremstilt fra forløper celler in vitro, ved tilsetting av spesifikke cytokiner. Dette gjøres fordi DC er en uvanlig celle populasjon i perifert blod.

Et hovedtema er valg av en passende DC populasjon for immunoterapier. DC som brukes ved immunoterapi i dag har manglende evner ved migrasjon, i tilegg trengs det en forbedring av deres cytokin produksjon. Målet ved prosjektet er derfor å analysere ulike cytokin kombinasjoner og maturerings stimuli ved dannelse av DC. Dette gjøres i betraktning av deres fenotype (flow cytometri), cytokin produksjon (ELISA) og T celle stimulerende kapasitet (proliferasjon/cytotoksitisitet analyser).

Magne vil jobbe spesifikt med maturerings stimuli hos dendritttiske celler. Prosjektet vil utføres ved Gades institutt/Broegelmanns forskningslaboratorium. Veiledere er Dr. Silke Appell og Dr. Arnt-Ove Hovden.

 

Sist endret: 22.9.2009