Gå til innhold
English A A A
23.11.2010 Nyhet

Positiv effekt av BCG vaksinering på behandling av pulmonal tuberkulose

Dr. Kidola Jeremiahs mastergradsarbeid ved Gades institutt viser at BCG vaksinering spiller en viktig rolle for den intensive fasen av tuberkulosebehandlingen.

Dr. Jeremiah Kidola

Dr. Jeremiah Kidola

Vaksinen

Siden BCG vaksinen første gang ble tatt i bruk i 1921 har over tre milliarder vaksinedoser blitt administrert i kampen mot bakterien som forårsaker tuberkulose (TB), Mycobacterium tuberculosis. Dette gjør BCG-vaksinen til den mest anvendte vaksinen på verdensbasis. BCG vaksinen beskytter først og fremst mot meningeal og disseminert TB hos barn, men har også vist seg å gi en varierende grad av beskyttelse mot pulmonal (lunge) TB hos voksne.

Det var først antatt at den beskyttende effekten av BCG vaksinen lå i dens evne til å redusere pulmonale TB lesjoner og dermed også begrense bakteriens evne til å formere seg og spre seg ved TB sykdom. Først i den senere tid har man oppdaget at vaksinen også har en beskyttende rolle i selve infeksjonen med M. tuberculosis.

Nytt funn av positiv effekt

Dr. Kidola Jeremiah har gjennom sitt arbeid oppdaget en til nå ukjent og positiv effekt av BCG vaksinen som nylig ble publisert i det anerkjente internasjonale tidsskriftet “THORAX”.

I en prospektiv studie utført på 546 tuberkulose pasienter i Tanzania har man funnet at sputum positiv (smittebærende) pasienter med synlig BCG arr har tre ganger større sannsynlighet for å konvertere til sputum negativ enn pasienter uten synlig BCG arr i løpet av den intensive fasen av anti-TB behandling (innen 2 mnd). Denne effekten er uavhengig av HIV-status og antall CD4+ celler.

Tidligere studier har vist at pasienter som er fortsatt er sputum positiv etter to måneder med anti-TB behandling løper en stor risiko for tilbakefall etter avsluttet behandling. Det nye funnet av den positive effekten av BCG vaksinering for behandling av TB er derfor viktig for fremtidig TB kontroll og vaksinasjonsprogrammer.

Klikk her for å lese artikkelen i sin helhet.

Artikkelen er videre kommentert i en editoral i Thorax:  BCG vacciation: 90 years on and still so much to learn... (Ajit Lavani, Saranya Sridhar).

 

Tanzania klinikk

Klinikken i Tanzania.

Sist endret: 23.11.2010