Hjem

Institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap (GEO) sitt overordnede mål er å utvikle ny kunnskap om jordas oppbygning, dannelseshistorie og drivkreftene for dens dynamiske oppførsel. Vi er flere enn 160 ansatte og 300 studenter, som alle jobber iherdig med våre studietilbud, undervisning og forskning.

Forskning: Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i fire forskergrupper; Geodynamikk, Basseng- og Reservoarstudier, Geokjemi & Geobiologi, og Kvartære geosystemer.

Undervisning: Institutt for geovitenskap tilbyr undervisning innen flere fagfelt og studieløpene kan variere fra 2 til 8 år.

Ny student?

K.G.Jebsen-senter for dyphavsforskning           SapienCE             Forskningsinfrastruktur              GEOVITEN

 

Jordskjelvstasjonen
Meld fra om jordskjelv til døgnåpen vakttelefon: 55 58 26 17 eller til epost seismo@uib.no
Hvordan følte du jordskjelvet? - Gi oss din opplevelse på jordskjelvet (skjema blir lagt ut ved registrert jordskjelv)

Sjøis i subarktiske strøk under globalt varmt klima

Caroline Clotten disputerer fredag 7. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Pliocene sea ice evolution in the Iceland and Labrador Sea – A biomarker approach."

Ny doktorgrad

Små endringer i havet, store endringer i sjøis og klima

Mari Fjalstad Jensen disputerer fredag 1. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Abrupt changes in sea ice and dynamics of Dansgaard-Oeschger events»

National Geographic artikkel

Klima forskere tar sediment prøver fra innsjø på Svalbard

“Vi har prøvd å ta oss frem til innsjøen Ringgåsvatnet i fem år, men været har hindret oss fra å samle inn prøver, sier Jostein Bakke”

Nyheter

Boring i en vulkan gir oss eit nytt innblikk i den djupe biosfære

Steffen Leth Jørgensen, forskar ved K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning er ein del av den internasjonale forskningsgruppa SUSTAIN som skal utforske muligheita for å studere den djupe biosfære i Surtsey vulkanen.

The Corint Drilling Expedition

Oppstart av "The Corinth Drilling Expedition"

The International Ocean Discovery Program (IODP) er et internasjonalt Marint forskningsprogram som støttes av 23 land. "The Corinth Drilling Expedition" er en del av dette og GEO ansatte har en betydelig del av både ansvaret for og tilstedeværelse i denne Expeditionen som har oppstart...

Bergen Forskningsstiftelses rekrutteringsprogram (BFS-stipend)

Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.
Andreas Born ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.
Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU i 2015,
og stipend fra BFS samme år. Les mer her.
Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend i 2013. Les mer her.
Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend i 2010. Les mer her.

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles nyheter, kalender med informasjon om hva som skjer ved Geo.
  • Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for geovitenskap? Registrer deg på GEO Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.