Hjem

Institutt for geovitenskap

Omvisning på Norsk Havlaboratorium (NGF)

Norsk Geologisk forening - avd. Bergen inviterer: Omvisning på norsk Havlaboratorium med Rolf Birger Pedersen (GEO).

aegir-container_1.jpg

GEO

Bli med Norsk Geologisk Forening på en spennende omvisning på Norsk Havlaboratorium.

Hvorfor skal vi utforske dyphavet? Dyphavet er et spennende område på jorden som frem til nå har vært svært lite utforsket. Selv om dyphavet fremstår som fremmed for mange, har dette området likevel vært en arena for banebrytende forskning. I dag er også dyphavet blitt et viktig område for ressursleting og mange nasjoner har begynt å kreve eierskap til store arealer i dyphavet for mineralutvinning.

Januar 2017 trådte det nye Kristian Gerhard Jebsen-senter for dyphavsforskning (JC-DeepSea) i kraft, som en exit-strategi etter at det tiårige SFF-senteret, senter for GeoBiologi (GEOBIO) avslutter sin drift våren 2017.

I den anledning ønsker vi å invitere til omvisning på JC-DeepSeas Havlab på Marineholmen. Ny teknologi og nye metoder er viktig for å skaffe ny kunnskap, og for å drive forskning og næringsutvikling fremover. Samtidig krever stadig mer bruk av undervannsteknologi og fjernstyrte undervannsfarkoster høy kompetanse, både til drift, vedlikehold og ny teknologiutvikling.

I lagerhallen på Marineholmen utvikles, vedlikeholdes og repareres utstyr som fjern- og selvstyrte undervannsfarkoster, forankrede rigger og glidere, bøyer og undersjøiske observasjonsplattformer.

Senterleder, Rolf Birger Pedersen, vil holde et spennende foredrag etterfulgt av omvisning på «havlaben».
Bli med når NGF og Rolf Birger Pedersen tar dere med på et spennende dykk ned i dyphavet!

NB! Det er begrenset antall plasser, påmelding til: havard_1993@hotmail.com

Det vil bli lett servering.
Vel møtt!