Hjem

Institutt for geovitenskap

MIDTVEISPRESENTASJON

MIDTVEISPRESENTASJON av Kristian Agasøster Haaga

KUNNGJØRING - MIDTVEISPRESENTASJON

Ph.d.-kandidat Kristian Agasøster Haaga vil holde midtveispresentasjon av sitt ph.d.- prosjektet.
Tittel: "Causal interactions in the Earth system"

Veiledningskomite:
Forsker Bjarte Hannisdal - Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)
Post doktor David Diego Castro - Institutt for geovitenskap, UiB
Forsker Jo Brendryen - Institutt for geovitenskap, UiB

Midtveispresentasjon
Tid: 19.mai,  kl.13.15
Sted: i Pal.strat.kurssal, rom 2D12A, 2.et. Realfagbygget

Komite for midtveisevaluering:
Prof. Ingunn H. Thorseth, Institutt for geovitenskap, UiB (leder)
Forsker Eoghan Reeves, Institutt for geovitenskap, UiB
1.aman. Kristian Vasskog, Institutt for geografi, UiB

Velkommen!