Hjem

Institutt for geovitenskap

Prøveforelesning - Ph.d.-kandidat Thomas Jan Leutert

Ph.d.-kandidat Thomas Jan Leutert vil avholde midtveispresentasjon av sitt ph.d.- prosjekt.

Tittel: "Clumped isotope thermometry as a new tool for the reconstruction of Cenozoic climate change"

Veiledningskomite: Forsker Nele Meckler - GEO (hovedveileder), Post doktor Alison Piasecki- GEO, Prof. Aradhna Tripati – University of California, Los Angeles

Komite for midtveisevaluering: Prof. Atle Nesje, GEO (leder), Prof. Ulysses Ninnemann, GEO, Forsker Bjarte Hannisdal, GEO

Velkommen!