Hjem

Institutt for geovitenskap

Masterpresentasjon ved Håvard Hallås Stubseid

Håvard Hallås Stubseid vil presentere prosjektet:

"Geological evolution and stratigraphic relationships of the ophiolitic terrane in the outer Hardangerfjord area: evidence from geochronology and geochemistry"

 

Veiledere:

Prof. Rolf Birger Pedersen, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)Førsteamanuensis,

Ana Filipa Alfaia Marques, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Komite:

Harald Brekke, OljedirektoratetProfessor Emeritus,

Harald Furnes, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Velkommen!