Hjem

Institutt for geovitenskap

Info-møte for GEO ansatte

Til alle ansatte ved GEO

Neste infomøte er 11. desember kl 12:15.  Vi har to gjesteinnlegg denne gangen, en om IT-sikkerhet og en om regler/praksis ved medforatterskap.   

Kl. 12:15 – 12:45  IT-sikkerhet ved Øivind Hope, senioringeniør ved IT-avdelingen

Kl. 12:45 – 13:00  Kaffepause

Kl. 13:00 – 13:30 Gjennomgang av Vancouver-reglene/NENT retningslinjer og noen problemstillinger rundt medforfatterskapskriterier, ved Ingrid Cutler, rådgiver ved Universitetsbiblioteket. (english presentation)

Setter av tid til 13:45 for diskusjon.

mvh
Andrea

Administrasjonssjef/Head of administrastion
Institutt for geovitenskap
Universitetet i Bergen

Mobil 971 72 904