Hjem

Institutt for geovitenskap

Studere geofag?

Hvorfor skal jeg studere her og hva vil det gi meg? Hvilke studieprogrammer finnes? Hvordan skal jeg bli student ved instituttet? Hvor vil jeg få jobb med utdannelse herfra?

 

Er dette spørsmål som du lurer på, så vil de besvares på disse sidene. Kanskje vil nye spørsmål dukke opp, ta da kontakt med studieveileder ved instituttet.

 

Noen nøkkelord:
Spennende & tverrfaglig, samfunnsnyttig & forskingsrelatert, teori & praksis hånd-i-hånd, hav & land, olje & gass, miljø & klima, seismikk & jordskjelv, feltarbeid & modellering, internasjonalisering & utveksling, godt faglig & sosialt studentmiljø