Hjem

Institutt for geovitenskap

Forskningsinfrastruktur

Institutt for geovitenskap eier og driver en rekke forskningslaboratorier med et bredt spekter av moderne utstyr for ulike typer analyse- og laboratorieforsøk. Instituttet har også tilgang til universitetets forskningsfartøyer – blant annet «G.O. Sars», som er et meget avansert og moderne skip.

Visuell fremstilling av organisasjonskartet for Geovitenskap ELMIlab XRD Væskeinklusonslab Uran Miljømagnetisme Tephra Kosmolab CT-lab Sediment LabELISA Knuserom FARlab FARlab FARlab FARlab TIMS EarthLab SEM TEM EM-preplab Scanner Renlab XRF Fission track Isotop opptakslab ICP BioGeokjemi Ramanlab Separasjon Tynnslip Geomikrobiologi epos NNSN Statoil_LOVE Land Marin NORMAR Tolkningslab Marin geofysikk Forskningsfartøy Prøvetakere Landseismikk Prøvetakere