Hjem

Institutt for geovitenskap

Forskningsinfrastruktur

Institutt for geovitenskap eier og driver en rekke forskningslaboratorier med et bredt spekter av moderne utstyr for ulike typer analyse- og laboratorieforsøk. Instituttet har også tilgang til universitetets forskningsfartøyer – blant annet ”G.O. Sars,” som er et av de mest avanserte skipene som seiler i vitenskapens tjeneste i dag.

Studenter og forskere ved GEO har tilgang til en rekke felt- og laboratoriefasilitetet på høyt internasjonalt nivå. De fleste er GEOs egne, andre eies av eller deles med våre samarbeidspartnere.