Hjem

Institutt for geovitenskap

Forskningsinfrastruktur

Institutt for geovitenskap eier og driver en rekke forskningslaboratorier med et bredt spekter av moderne utstyr for ulike typer analyse- og laboratorieforsøk. Instituttet har også tilgang til universitetets forskningsfartøyer – blant annet ”G.O. Sars,” som er et av de mest avanserte skipene som seiler i vitenskapens tjeneste i dag.

geo_org-kart_okt2017_v2.png

Lab Org kart Geo