Hjem

Institutt for geovitenskap

Fakta

Institutt for geovitenskap ble etablert 1. januar 2003 (ved sammenslåing av Geologisk institutt og Institutt for den faste jords fysikk).

Instituttet holder primært til i Realfagbygget, 2. og 3. etasje i sørenden av bygget.

Forskningsaktivitetene foregår i 4 tematiske grupper: 'geodynamikk', 'kvartære geosystemer', 'Basseng- og reservoar studier' og 'Geokjemi & Geobiologi'.

Instituttet har en akademisk stab på 45 personer og 34 ansatte i tekniske/administrative funksjoner. I tillegg er det er mer enn 70 stipendiater og andre midlertidige vitenskapelige stillinger. Våre ansatte kommer fra nærmere 30 ulike land.

Både ERC Starting Grant og BFS-stipend

Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.

Andreas Born ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.

Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU i 2015 og stipend fra Bergen Forskningsstiftelses rekrutteringsprogram samme år. Les mer her.

Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend i 2013. Les mer her.

Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend i 2010. Les mer her.

 

GEO er partner i følgende sentre:

Bjerknes Centre for Climate Research,

Centre for Integrated Petroleum Research og

K.G.Jebsen senter for dyphav

 

Nøkkeltall

 • Faste vitenskapelige 36
 • Teknisk ansatte 33
 • Administrativt ansatte 12
 • Post docs 17
 • PhD 2017: 40
 • Andre eksternt finansierte stillinger 23
 • Emeritus 5
 • Prof. II / Førsteamanuensis II: 5
 • Masterstudenter i 2017: 105
 • Bachelorstudenter 2017: 193
 • Antall forskningsgrupper: 4
 • Antall laboratorier 26
 • Finansiering 2012: 125 mill (grunnbevilgning 67, ekstern 58)
 • Tidsskriftspublikasjoner 2015: 132
 • Antall PhD-grader 2017: 8
 • Antall Mastergrader 2016: 59

Pr. 13/12-2017