Hjem
Click

Institutt for geovitenskap

Fakta

Institutt for geovitenskap ble etablert 1. januar 2003 (ved sammenslåing av Geologisk institutt og Institutt for den faste jords fysikk).

Instituttet holder primært til i Realfagbygget, 2. og 3. etasje i sørenden av bygget.

Forskningsaktivitetene foregår i 4 tematiske grupper: 'geodynamikk', 'kvartære geosystemer', 'Basseng- og reservoar studier' og 'geobiologi'.

GEO er partner i følgende sentre: Bjerknes Centre for Climate Research , Centre for Integrated Petroleum Research og Centre for Geobiology (SFF)

 

Nøkkeltall

 • Faste vitenskapelige 32
 • Teknisk ansatte 33
 • Administrativt ansatte 12
 • Post docs 12
 • PhD 2016: 58
 • Andre eksternt finansierte stillinger 34
 • Emeritus 5
 • Prof. II / Førsteamanuensis II 10
 • Masterstudenter i 2016: 97
 • Antall forskningsgrupper 4
 • Antall laboratorier 25
 • Finansiering 2012: 125 mill (grunnbevilgning 67, ekstern 58)
 • Tidsskriftspublikasjoner 2015: 132
 • Antall PhD-grader 2016: 4
 • Antall Mastergrader 2016: 59

Pr. 4/11-2016