Hjem
Click

Institutt for geovitenskap

BEREDSKAP

Nødtelefonnummer

  • Brann 110

  • Politi 112

  • Ambulanse 113

 

UiB sitt nødnummer er 55 58 80 81 - hele døgnet (vaktselskap formidler beskjed videre til universitetets beredskapsledelse).

I arbeidstiden kan/bør også instituttet varsles:

  • Resepsjon: 55 58 36 00

  • Instituttleder Gunn Mangerud: 55 58 27 93, mobil nr 97 55 71 37

  • Administrasjonssjef Terje Erstad: 55 58 33 00, mobil nr 46 42 60 81