Hjem

Institutt for geovitenskap

Nyhet

Ny bok om geologi

Geologi er læren om planeten vår, hva den består av, hvordan den er blitt til, og om de forskjellige kreftene og prosessene som påvirker den. Forståelse for geologi er både spennende og samfunnsnyttig. Innføring i geologi gir en oversikt over mangfoldet innenfor faget geologi, og er myntet på ungdommer og voksne med en nysgjerrighet overfor naturen rundt seg.

Geologi - Stein, mineraler, fossiler og olje

Forfatter: Haakon Fossen

I motsetning til mange andre bøker om emnet er denne boken skrevet på norsk og for norske lesere. Derfor er det mange norske eksempler, og hovedvekten er på den delen av faget som er viktigst for Norge, inkludert norsk sokkelgeologi.

Boken kan også brukes av lærere og elever i ungdomsskole og videregående skole, og av høyskole- og universitetsstudenter som trenger en kort innføring i faget.

Læren om planeten vår er kanskje den mest fascinerende av vitenskapene. Den er dagsaktuell når vi konfronteres med nyheter om skred, jordskjelv, vulkanutbrudd, tsunamier og klimaendringer. Samtidig er den nøkkelen til å forstå hva vi bor og lever på, hvordan berggrunn og løsmasser har blitt til, hvordan jordens innside ser ut – og mye mer.

Geologi er også en fantastisk historie som tar oss helt tilbake til jordens begynnelse. Og mellom ligger det et eventyr av en fortelling: kontinenter som rives i stykker og kolliderer, fjellkjeder som reiser seg og slipes ned igjen, dyregrupper som kommer og går.

Denne boken er skrevet for deg som vil vite mer om jorden og naturen rundt oss. Den egner seg for nysgjerrige lesere, for lærere og elever i ungdomsskole og videregående skole, og for høyskole- og universitetsstudenter som trenger en innføring i geologi.

 

Bestill boken her: Fagbokforlaget