Hjem
Click

Institutt for geovitenskap

Prosjektsøknadsstøtte

GEO's administrasjon gir veiledning og og hjelp til våre vitenskapelig ansatte

PROJECTSØKNAD STØTTE OG EKSTERN FINANSIERING - HVEM GJØR HVA

NavnStillingAnsvar
Paolo SimonelliForskning koordinatorProsjektforberedelser: Informasjon, opplæring, rådgivning, praktisk støtte, analyser og arkivering av kontrakts informasjon
Terje ErstadAdministrasjon sjefGodkjenning av prosjekt budsjettet, administrativt ansvarlig for eksterne prosjekter
Heidi Lappegård Prosjekt økonom Forskergruppene; Geobiologi og Kvartære geosystemer
Linda Emdal Prosjekt økonom Forskergruppene; Petroleumsgeologi og Geodynamikk
Massara Chaari Prosjektansvarlig Anviser
Victoria ChimhutuPersonalkonsulentTilsetting og generelle HR-spørsmål