Hjem

Institutt for geovitenskap

Ansatte ved Institutt for geovitenskap

Kuvvet Atakans bilde

Kuvvet Atakan

Professor, Dr. Scient.

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 34 13
 • +47 958 77 982

Kuvvet.Atakan@uib.no

Jostein Bakkes bilde

Jostein Bakke

Professor, Leder Kvartære Geosystemer

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 35 03
 • +47 992 73 343

Jostein.Bakke@uib.no

Lukas Beckers bilde

Lukas Becker

Stipendiat

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 33 60
 • +47 984 17 981

Lukas.Becker@uib.no

Patience Cowies bilde

Patience Cowie

Professor, Earth System Dynamics

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 35 16

Patience.Cowie@uib.no

Robert Gawthorpes bilde

Robert Gawthorpe

Professor, VISTA Professor

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 34 38
 • +47 453 92 790

Rob.Gawthorpe@uib.no

Lisa Griems bilde

Lisa Griem

Stipendiat, Ice2Ice Project (Uni Research Climate)

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 98 14
 • +47 925 19 282

Lisa.Griem@uib.no

Ritske S. Huismanss bilde

Ritske S. Huismans

Professor, Leader Geodynamics Group

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 81 17
 • +47 922 70 930

Ritske.Huismans@uib.no

Joachim Jacobss bilde

Joachim Jacobs

Professor, Structural geology and tectonics

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 34 32
 • +47 481 27 156

Joachim.Jacobs@uib.no

Morten Jakobsens bilde

Morten Jakobsen

Professor, Reservoir Geophysics

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 34 18
 • +47 913 61 821

Morten.Jakobsen@uib.no

Eystein Jansens bilde

Eystein Jansen

Professor, in Earth Sciences /Paleoclimatology. Also affiliated with the Bjerknes Centre for Climate Research

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 34 91
 • +47 906 18 858

Eystein.Jansen@uib.no

Kristian Jensens bilde
Tor Arne Johansens bilde

Tor Arne Johansen

Professor, Forskergruppe leder

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 34 15
 • +47 951 39 224

TorArne.Johansen@uib.no

Rolf Mjeldes bilde

Rolf Mjelde

Professor

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 28 79
 • +47 952 17 903

Rolf.Mjelde@uib.no

Stig Monsens bilde

Stig Monsen

Overingeniør, Leder for tokt- og feltgruppen

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 35 11
 • +47 917 15 373

Stig.Monsen@uib.no

Pål Tore Mørkveds bilde

Pål Tore Mørkved

Senioringeniør

Institutt for geovitenskap

 • +47 55 58 35 26
 • +47 928 35 929

Pal.Morkved@uib.no

Sider