Hjem

Institutt for geografi

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Utveksling

Utveksling for geografistudentar

Fristen for å søke utveksling med utreise hausten 2018 er 1. februar. Vi inviterer difor til informasjonsmøte om utveksling for geografistudentar som tenker på å reise ut.

Utdanning

10 gode grunner til å studere geografi ved UiB

Er du nysgjerring på geografistudiet? Vi gir deg 10 gode grunner til å bli geografistudent i Bergen.

jubilant

Geografen Arild Holt-Jensen 80 år

Vi har feiret vår kjære Arild Holt-Jensen med et jubileumsseminar. Det ble både hyggelig, morsomt og faglig interessant, en stemning som står helt i stil med jubilanten.

masterprosjekt

Byfornyelse i en fransk kontekst

I mitt masterprosjekt vil jeg belyse de forskjellige aspektene ved det som kalles regenerering eller byfornyelse i en fransk kontekst.

Masterprosjekt

Kjønn og jordbruksproduksjon i Ghana

Mitt masterprosjekt handler om å undersøke om og hvordan kjønn spiller inn i jordbruksproduksjonen, både i avgjørelser knyttet til produksjonen og i fordeling av arbeidsoppgaver.

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune