Hjem

Institutt for geografi

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Utdanning

10 gode grunner til å studere geografi ved UiB

Er du nysgjerring på geografistudiet? Vi gir deg 10 gode grunner til å bli geografistudent i Bergen.

Utdanning

Geografi er et spennende fag med godt miljø

- I geografistudiet ser vi på flere av de store trekkene i verdensbildet, som klimaendringer og tilpasninger, globalisering og matsikkerhet. Det gir en helhetlig forståelse av sammenhenger i verden, sier geografistudent Ane Netland Rolland.

Utdanning

Geografistudiet er variert, sosialt og aktuelt

Som samfunnsengasjert og interessert i miljø og natur, passa beskrivelsen av geografistudiet godt til Anne Sofie Hovden da hun skulle søke på studier. Studiet ser på samspillet mellom miljø, natur og samfunn.

utdanning
apr 15

Søk opptak til master i geografi

Som masterstudent får du jobbe med ditt eige prosjekt innanfor eit tema som interesserer deg. Vi du ta en master i geografi ved UiB? Hugs søknadsfristen 15. april.

Utveksling

Geografistudent, reis på utveksling!

Tenker du på å reise på utveksling neste semester - ikkje tenk for lenge! Hugs søknadsfristen 1. februar.

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune