Hjem

Geofysisk institutt

Disputas - Elsheikh Bashir Ali

MSc. Elsheikh Bashir Ali disputerer for ph.d.-graden:

Avhandlingens tittel:

”The inorganic carbon cycle of the Red Sea”

Opponent:
Seniorforsker, ph.d. Yasser O. Abualnaja
King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia

Opponent:
Forsker, ph.d. Sara Jutterström
IVL Swedish Environmental Research Institute, Sverige
    
Øvrig medlem i komiteen:
Forsker, ph.d. Siv Lauvset
Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen:
Professor Nils Gunnar Kvamstø, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen