Hjem

Geofysisk institutt

Disputas - Ingrid Husøy Onarheim

MSc. Ingrid Husøy Onarheim disputerer for ph.d.-graden:

Avhandlingens tittel:

”Regional, seasonal, and predictable Arctic sea ice change”

Opponent: Seniorforsker, ph.d. Jeremy P. Wilkinson,

British Antarctic Survey, Storbritannia

Opponent: Forsker, ph.d. Agnieszka Beszczynksa-Möller,

Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Polen    

Øvrig medlem i komiteen: Professor, dr.philos. Peter M. Haugan,

Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Leder av disputasen: Professor Joachim Reuder, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!