Hjem

Geofysisk institutt

Prøveforelesning - Patrik Bohlinger

Dipl.-Met. Patrik Bohlinger vil holde følgende prøveforelesning for ph.d.-graden:

Oppgitt emne: "The effect of anthropogenic aerosol changes on precipitation”

Komité:

Leder: Professor Jan Asle Olseth. Geofysisk institutt, UiB.

Medlem: Postdoktor Nour-Eddine Omrani. Geofysisk institutt, UiB.

Medlem: Forsker II Stephanie Mayer. Uni Research.

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen!