Hjem
Click

Geofysisk institutt

Studieprogram på GFI

Er ekstremvær et resultat av klimaendringer? Kan all isen på jorda smelte, og hva vil eventuelt skje? Hva kan globale klimaendringer gjøre for klimaet i Norge? Hvordan kan vi forutsi været ved å bare se på skyene? Hvorfor er det varmere i Norge sammenlignet med andre steder på samme breddegrad? Dersom du har spørsmål som dette, eller flere, kanskje du burde vurdere å ta en grad i meteorologi eller oseanografi.

Meteorologi omfatter studier av værsystem, fysiske prosesser i atmosfæren, klima og klimaendringer. Oseanografi studerer ulike fenomen i havet og de fysiske og kjemiske egenskapene til sjøvann.

De fysiske lovene brukes i både meteorologi og oseanografi slik som de er formulert i matematikken til å beskrive og forklare ulike fenomen i naturen. For å bedre forstå klimasystemet, de individuelle komponentene av klimaet må studeres, heri atmosfæren og havet. Med tanke på oljelekkasje i havet er det viktig å ha kunnskap om strømmer i området for å få til en effektiv opprydning.

Under kan du lese med om de ulike programmene som tilbys på GFI. Fag som tilbys på GFI kan du lese mer om her.