Hjem

Geofysisk institutt

Geofysisk Fagutvalg (GFFU)

Fagutvalget tar opp saker som angår studentene.

Grill, felt, studenter

Grilling under feltkurs på Ulven.
Grilling under feltkurs på Ulven.
Foto:
Tor de Lange

Fagutvalget skal være bindeleddet mellom studentene og instituttet. I tillegg fungerer det som et bindeledd til Realistutvalget og fakultetet. Siden instituttet har så få ansatte og studenter, tas ofte de forskjellige sakene direkte opp med de ansatte. Fagutvalget tar også opp saker som angår studenter, hvis det skulle være nødvendig. Fagutvalget skal også gjøre sitt beste for å inkludere alle studentene ved GFI, da spesielt førsteårsstudentene, i et sosialt nettverk som vil sørge for sosiale og faglige arrangementer.

Hver høst arrangeres generalforsamling. Her velges representantene til styret for ett år av gangen. Vi ønsker også styremedlemmer som vil være med å arrangere sosiale og faglige arrangementer. Ta kontakt om du ønsker å være med!

Kontakt: gffu@gfi.uib.no

Bli gjerne med i vår Facebook-gruppe!