Hjem

Geofysisk institutt

Forskning

Golfstrømmen stabil i Norskehavet

Utfra tidligere forskning har man antatt at Golfstrømmen er i ferd med å svekkes. Men nå har forskning i Bergen vist at dette ikke er tilfellet, Golfstrømmen holder seg stabil.

Golfstrømmen

Golfstrømmen
Golfstrømmen
Foto:
Nature

I en tid der man frykter at alle endringer man ser i naturen er et resultat av global oppvarming, er det noe betryggende i å se at selv om en prossess svekkes, vil en annen prossess få større innflytelse, slik balansen opprettholdes.

Les mer hele artikkelen forskning.no.