Hjem

Geofysisk institutt

Tokt

Overvåker bunnstrøm i Antarktis

GFI-oseanografer er i Weddelhavet for å måle strøm langs havbunnen. Hvis strømmen endrer seg, tyder det på at noe dramatisk er i ferd med å skje med isen i Antarktis.

Ernest Shackleton, isbryter, Antarktis

Isbryteren Ernest Shackleton. Foto: Kjersti Lundmark Daae
Isbryteren Ernest Shackleton. Foto: Kjersti Lundmark Daae
Foto:
Kjersti Lundmark Daae

En gruppe fra Geofysisk institutt har satt ut en høyteknologisk målebøye for langtidsovervåkning i det sørlige Weddelhavet. Formålet er å overvåke havklimaet og endringer i den enorme iskappen i Antarktis.

Ilker Fer, Kjersti Lundmark Daae og Helge Bryhni, dro ut fra Falklandsøyene 22. januar, om bord på den engelske isbryteren R.R.S. Ernest Shackleton. Sammen med dem er forskere fra British Antarctic Survey, Scottish Association for marine science, University of East Anglia og University of California, Santa Cruz.

Vital betydning for havsirkulasjon

Overvåkningsbøyen registrerer blant annet strøm, temperatur og saltholdighet i verdens kaldeste bunnstrøm, en strøm som ble oppdaget av forskere fra Geofysisk institutt. Denne strømmen er av vital betydning for den globale havsirkulasjonen, og dermed for klimaet på jorden. Hvis det skulle vise seg at bunnstrømmen endrer seg, er det en indikasjon om at noe dramatisk er i ferd med å skje med isen i Antarktis.

Den avanserte målebøyen er utviklet i samarbeid med bergensfirmaet AADI, et selskap som ble unnfanget på Geofysisk institutt, og som har lange tradisjoner i klimaovervåkning. Bøyen er konstruert slik at den kan fortsette å registrere data i mange år uten vedlikehold. Dataene sendes akustisk til skip eller overflatebøyer når det er isfritt om sommeren (januar-februar). Geofysisk institutt har allerede mottatt de første dataene fra bøyen.

Polaråret

Den vellykkede operasjonen er et gjennombrudd for Antarktis-komponenten av det internasjonale polarårprosjektet BIAC, som ledes fra instituttet.

GFI-forskerne regner med å være tilbake på Falklandsøyene 10. mars. Innen den tid skal fem nye bøyer være satt ut.

Se reportasje i Bergens Tidende

Hva ser de nå?