Hjem

Geofysisk institutt

Eurofleets - konkurranse om gratis tokttid

Det nå er åpnet en konkurranse for tildeling av gratis tokttid på en del europeiske forskningsfartøyer. Søknadsfrist er 31. mai 2010.

For å få økt utnyttelsesgrad og bedre samordning av europeiske forskningsfartøy introduserte EU i 2009 prosjektet EUROFLEETS “Towards an alliance of
European research fleets”. Gjennom dette prosjektet lyses det nå ut en konkurranse om gratis tokttid.

Totalt 18 skip inngår i utlysningen.

Les mer: http://www.eurofleets.eu/np4/90.html