Hjem
Click

Geofysisk institutt

Om Geofysisk institutt

Geofysisk institutt (GFI) driv med forsking og forskingsbasert undervisning innanfor fysisk oseanografi, meteorologi, klimadynamikk og biogeokjemi. Instituttet er blant dei eldste fagmiljøa ved Universitetet i Bergen (GFI vart oppretta i 1917) og har omlag 63 vitskapelege og 20 teknisk/administrative stillinger (2015).

Geofysisk institutt (GFI) er eit mellomstort institutt ved det matematisk-naturvitskaplege fakultet. GFI er blant dei mest aktive miljøa ved UiB når det gjeld ekstern-finansiert forsking - særleg EU-finansiert forsking - og våre fagmiljø er sterkt etterspurte samarbeidspartnarar i mange samanhengar.

Kortversjonen av vårt strategidokument for 2014 - 2019 finn du her.

GFI har ansvar for bachelorprogram (Oseanografi og meteorologi) og masterprogram (Meteorologi og oseanografi og Energi), i tillegg til forskarutdanning.

Forskinga ved GFI er organisert i 4 forskingsgrupper: Fysisk oseanografi, Meteorologi, Klimadynamikk og Biogeokjemi.