Hjem
Click

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Telefon: (+47) 55 58 69 50
E-post: post@grieg.uib.no
Besøksadresse: Lars Hillesgate 3

Postadresse:
Griegakademiet - Institutt for musikk
Postboks 7805
N-5020 Bergen 

Fakturaadresse

Følg oss på Facebook og Instagram

Griegakademiet – Institutt for musikk ble opprettet i 1995, da tidligere Bergen Musikkonservatorium ble en del av Universitetet i Bergen. Vår profil bygger på sterke og internasjonalt anerkjente fagmiljøer. Instituttet er opptatt av å skape møtepunkter mellom kunstneriske disipliner, musikkvitenskap, musikkterapi, musikkpedagogikk og andre universitetsfag.

Opptak 2016    Studieprogram     Studere jazz?    Samarbeid

UNIVERSITETSLIV

UiB vil opprette et nytt kunstnerisk fakultet

Universitetet i Bergen ønsker å opprette et nytt fakultet for kunst, design og musikk fra 1. januar 2017. Fakultetet vil inkludere alle nåværende fagfelt ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet ved UiB.

Nyhet

- Det handlar om å bygge korps

Hausten 2016 er det nytt opptak til deltidsstudiet i skolekorpsleiing ved Griegakademiet i Bergen. Fagansvarleg Irene Graven har mange tankar om kva som skal til for å lukkast med skolekorps.

Mozart, messing med mer - og Carmina Burana!

Velkommen til Griegakademiets åpningskonsert i Universitetetsaulaen

Tradisjonen tro markerer Griegakademiet – Institutt for musikk åpningen av et nytt studieår med et stort fellesprosjekt. Prosjektet munner ut i instituttets åpningskonsert, lørdag 27. august kl. 18.00.

Med jazzstudenter og lærere i New Orleans

Tjue jazzstudenter og fire lærere fra Griegakademiet - Institutt for musikk var i begynnelsen av oktober på en to-ukers studietur til New Orleans. Dette er tredje gangen på seks år at vi organiserer tur for våre studenter til denne byen, som har en så spesiell posisjon i jazzens historie.

Les mer

 

Arne Bjørndals Samling - folkemusikksamling

Arne Bjørndals Samling er ei av de eldste folkemusikksamlingane i landert. Formålet med samlinga er innsamling, arkivering / bevaring, forsking og formidling. Vestnorsk folkemusikktradisjon er eit prioritert ansvarsfelt, men verksemda femner vidare både nasjonalt og internasjonalt.

Musikk som behandling

– Vi tilpassar aktivitetar og mål basert på kvar enkelt pasient sitt behov og ønskjer.
Julie Mangersnes
Musikkterapeut