Hjem
Click

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Telefon: (+47) 55 58 69 50
E-post: post@grieg.uib.no
Besøksadresse: Lars Hillesgate 3

Postadresse:
Griegakademiet - Institutt for musikk
Postboks 7805
N-5020 Bergen 

Fakturaadresse

Følg oss på Facebook og Instagram

Griegakademiet – Institutt for musikk ble opprettet i 1995, da tidligere Bergen Musikkonservatorium ble en del av Universitetet i Bergen. Vår profil bygger på sterke og internasjonalt anerkjente fagmiljøer. Instituttet er opptatt av å skape møtepunkter mellom kunstneriske disipliner, musikkvitenskap, musikkterapi, musikkpedagogikk og andre universitetsfag.

Opptak 2017    Studieprogram     Studere jazz?    Samarbeid

Valg ved nytt fakultet

Kunngjøring av valg til interimsfakultetsstyre ved nytt fakultet for kunst, musikk og design

I desember skal det velges medlemmer til styret ved det nye fakultetet. Valgstyret ber ansatte og studenter ved KHiB og Griegakademiet foreslå kandidater til det nye styret.

Nytt fakultet ved UiB

Fra 1. januar 2017 blir Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) slått sammen til et nytt fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.
KONSERT

GIG-Akademiet med Fargespill og Ole Hamre

GIG-Akademiet er et samarbeid mellom Vestnorsk Jazzsenter og Griegakademiet, der etablerte musikere spiller med studenter på jazzlinjen på GA. Denne gangen har vi invitert Ole Hamre og Fargespill til å preppe musikerne for konsert etter Fargespill-metoden.

KONSERT

Sitt inn! - med SFMK

Instrumentalstudenter og vokalstudenter spiller sammen med profesjonelle musikere I et populærmusikalsk, litt jazzete prosjekt.

Filmframvisning

Violins of Hope (2016)

Denne dokumentarfilmen følger den israelske fiolinmakeren Amnon Weinstein og hans prosjekt for å restaurere fioliner som har «overlevd» 2. verdenskrig.

Med jazzstudenter og lærere i New Orleans

Tjue jazzstudenter og fire lærere fra Griegakademiet - Institutt for musikk var i begynnelsen av oktober på en to-ukers studietur til New Orleans. Dette er tredje gangen på seks år at vi organiserer tur for våre studenter til denne byen, som har en så spesiell posisjon i jazzens historie.

Les mer

 

Arne Bjørndals Samling - folkemusikksamling

Arne Bjørndals Samling er ei av de eldste folkemusikksamlingane i landert. Formålet med samlinga er innsamling, arkivering / bevaring, forsking og formidling. Vestnorsk folkemusikktradisjon er eit prioritert ansvarsfelt, men verksemda femner vidare både nasjonalt og internasjonalt.

Musikk som behandling

– Vi tilpassar aktivitetar og mål basert på kvar enkelt pasient sitt behov og ønskjer.
Julie Mangersnes
Musikkterapeut