Kontakt

Telefon: (+47) 55 58 69 50
E-post: post@grieg.uib.no
Besøksadresse: Lars Hillesgate 3

Postadresse:
Griegakademiet - Institutt for musikk
Lars Hillesgate 3
5015 Bergen

Griegakademiet – Institutt for musikk ble opprettet i 1995, da tidligere Bergen Musikkonservatorium ble en del av Universitetet i Bergen. Vår profil bygger på sterke og internasjonalt anerkjente fagmiljøer. Instituttet er opptatt av å skape møtepunkter mellom kunstneriske disipliner, musikkvitenskap, musikkterapi, musikkpedagogikk og andre universitetsfag.

Studieprogram   10 år med jazz     Samarbeid 

Følg oss på: 

Tradisjonsmusikk

Griegakademiet - Institutt for musikk samarbeider med Ole Bull Akademiet på Voss, og tilbyr et firårig bachelorprogram i tradisjonsmusikk og et masterstudium i folkemusikk.

For mer informasjon, se Ole Bull Akademiet.

Se også  Nordisk masterstudium for informasjon om masterstudium i folkemusikk. Opptak høsten 2015.

 

Arne Bjørndals Samling - folkemusikksamling

Arne Bjørndals Samling er ei av de eldste folkemusikksamlingane i landert. Formålet med samlinga er innsamling, arkivering / bevaring, forsking og formidling. Vestnorsk folkemusikktradisjon er eit prioritert ansvarsfelt, men verksemda femner vidare både nasjonalt og internasjonalt.

Geirr Tveitt- Pilotprosjekt 2014

I samarbeid med det nasjonale Musikkarvprosjektet vil Universitetet i Bergen forsøke å få i gang et større prosjekt rundt komponisten Geirr Tveitt (1908 - 1981).

Les mer om dette pilotprosjektet.