Hjem
Click

Griegakademiet - Institutt for musikk

Kontakt

Telefon: (+47) 55 58 69 50
E-post: post@grieg.uib.no
Besøksadresse: Lars Hillesgate 3

Postadresse:
Griegakademiet - Institutt for musikk
Postboks 7805
N-5020 Bergen 

Fakturaadresse

Følg oss på Facebook og Instagram

Griegakademiet – Institutt for musikk ble opprettet i 1995, da tidligere Bergen Musikkonservatorium ble en del av Universitetet i Bergen. Vår profil bygger på sterke og internasjonalt anerkjente fagmiljøer. Instituttet er opptatt av å skape møtepunkter mellom kunstneriske disipliner, musikkvitenskap, musikkterapi, musikkpedagogikk og andre universitetsfag.

Opptak 2017    Studieprogram     Studere jazz?    Samarbeid

Nytt fakultet ved UiB

Fra 1. januar 2017 blir Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) slått sammen til et nytt fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.
KONSERT

GIG-Akademiet med Fargespill og Ole Hamre

GIG-Akademiet er et samarbeid mellom Vestnorsk Jazzsenter og Griegakademiet, der etablerte musikere spiller med studenter på jazzlinjen på GA. Denne gangen har vi invitert Ole Hamre og Fargespill til å preppe musikerne for konsert etter Fargespill-metoden.

KONSERT

Sitt inn! - med SFMK

Instrumentalstudenter og vokalstudenter spiller sammen med profesjonelle musikere I et populærmusikalsk, litt jazzete prosjekt.

Filmframvisning

Violins of Hope (2016)

Denne dokumentarfilmen følger den israelske fiolinmakeren Amnon Weinstein og hans prosjekt for å restaurere fioliner som har «overlevd» 2. verdenskrig.

Med jazzstudenter og lærere i New Orleans

Tjue jazzstudenter og fire lærere fra Griegakademiet - Institutt for musikk var i begynnelsen av oktober på en to-ukers studietur til New Orleans. Dette er tredje gangen på seks år at vi organiserer tur for våre studenter til denne byen, som har en så spesiell posisjon i jazzens historie.

Les mer

 

Arne Bjørndals Samling - folkemusikksamling

Arne Bjørndals Samling er ei av de eldste folkemusikksamlingane i landert. Formålet med samlinga er innsamling, arkivering / bevaring, forsking og formidling. Vestnorsk folkemusikktradisjon er eit prioritert ansvarsfelt, men verksemda femner vidare både nasjonalt og internasjonalt.

Musikk som behandling

– Vi tilpassar aktivitetar og mål basert på kvar enkelt pasient sitt behov og ønskjer.
Julie Mangersnes
Musikkterapeut