Hjem

Griegakademiet - Institutt for musikk

MUV351 Masterprosjekt

Avsluttende masterprosjekt: Speilet - et verk for musikkteater

Emnet MUV351 Masterprosjekt er et obligatorisk emne for masterstudenter på utøvende musikk. Emnet skal styrke evnen til faglig refleksjon og selvstendighet gjennom arbeidet med en musikalsk fordypning.

Prosjektet skal ha tilknytning til egen utøving, og ha en avgrenset og tydelig definert problemstilling, som kan dreie seg om interpretasjon, innspillingsprosess, oppføringspraksis, stilforståelse, verksanalyse, en historisk epoke, en komponist, et musikalsk miljø eller refleksjoner over kompositoriske problemstillinger knyttet til visse teknikker og estetiske uttrykk.

kl.10.00

Trine Franksdatter: Speilet - et verk for musikkteater