Hjem

Griegakademiet - Institutt for musikk

Prøveforelesning - Viggo Krüger

Viggo Krüger holder prøveforelesning i Gunnar Sævigs Sal torsdag 1. mars kl 15.15.

Oppgitt tema: "Innenfor samfunnsmusikkterapien står begrepet "deltakelse» (participation) sentralt. Gjør rede for hva som ligger i begrepet «deltakelse" og drøft begrepet i forhold til teorier fra barnevernsforskningen."