Hjem

Griegakademiet - Institutt for musikk

Griegakademiets Unge Talenter 2012

Vi har gleden av å invitere til nytt opptak til talentutviklingsprogrammet Griegakademiets Unge Talenter. Søknadsfrist: 15.mars 2012. Prøvespill på Griegakademiet fredag 4.-lørdag 5.mai

Det nasjonale Talentutviklingsprogrammet er et tilbud til spesielt talentfulle ungdommer i alderen 13–19 år, for å gi de aller fremste musikkelevene ekstra muligheter og utfordringer. Programmet er et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale kulturskole, videregående skole eller privatopplæring. Tilbudet startet i 2004 og er utviklet i samarbeid mellom de statlige institusjoner som gir høyere utdanning i utøvende musikk. Det inneholder individuell undervisning på instrument, gruppeundervisning i musikk-teori og gehør, mesterklasser, samspill og konserter.

 

Vi regner med at utlysingen er av stor interesse og håper at mange vil søker. Vår region er Hordaland og Sogn og Fjordane. Søknader skrives på eget søknadsskjema og sendes med underskrifter til: Griegakademiet - Institutt for musikk, Lars Hilles gt. 3, 5015 Bergen. (Merk konvolutten GUT.) - Oppstart i august.

 

NB: NYHET! I tillegg til vanlig GUT-program starter i høst et nytt samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, avd.Bergen. For elever som vil satse for fullt og ukentlig. Se egen informasjon. Søknadsskjema GUT-BUT.

 

GUT-program: Søknad fremmes av den lokale kulturskole eller videregående skole, i samråd med eleven og elevens foreldre. Både instrumentallærer og representant fra skolen skal skrive under. (Evt. søknader fra privatelever sendes med lærers underskrift.)

Søkeren vil få bekreftelse på mottatt søknad og informasjon om prøvespill. All informasjon blir sendt på e-post, så en e-postadresse må oppgis.

 

Prøvespill: 10 min. selvvalgt program oppføres på søknadsskjemaet. Hvis søkeren ikke har egen akkompagnatør og ønsker pianist herfra, må noter vedlegges søknaden (en kan ikke regne med øvingstid sammen, men gjennomkjøring). - Prøvespill foregår instrumentvis for en jury.

 

Vi påpeker at det forventes at Unge Talenter øver systematisk og har vilje og mulighet til å prioritere GUT-samlinger (6 lørdager høst, 7 vår) med teori- og instrumentalundervisning, samspill, ekstraøving og konserter som hører med.

 

Evt. spørsmål rettes til koordinator: magni.stoveland@grieg.uib.no Tlf. 55 58 69 49