Hjem

Griegakademiet - Institutt for musikk

Musikkens virkning 2011: Ny kunnskap om musikkterapi

Musikknett Vest inviterer i samarbeid med Holbergdagene i Bergen 2011 til konferansen "Musikkens virkning"

Konferansen Musikkens virkning arrangeres i år for fjerde gang. Nytt av året er at konferansen vinkles med et spesielt tema. For 2011 er temaet "Ny kunnskap om musikkterapi." Temaet er valgt fordi faget er i rask vekst og utvikling i regionen og fordi deltakerne på konferansen vil bli gitt mulighet til å overvære førpremieren på VilVite sin nye temautstilling om musikkterapi.

Foredragene vil på en lettfattelig måte presentere viktige funn og tendenser innen nasjonal og internasjonal musikkterapiforsking. Konferansen er åpen for fagpersoner og ledere i helsevesenet, for studenter og ansatte ved musikkutdanningsinstitusjonene og for andre interesserte. Konferansen blir variert og mangfoldig, med veksling mellom foredrag, levende musikk, film, litteraturutstilling og temaustilling på Vilvite. Refleksjoner over nye forskingsfunn om hvordan musikk og helse henger sammen, vil kunne utfordre våre forestillinger om hva musikk er og hvorfor vi synes den er viktig. Konferansens tema inviterer derfor til tverrfaglig diskusjon, også innen de ulike musikkdisipliner.

Konferansen er gratis. Det blir servert lunsj og kaffe. Skjema for påmelding finner du på GAMUTs hjemmeside. Frist 21. november. Kontakt Rune Rolvsjord dersom du har spørsmål: E-post: rune.rolvsjord@uni.no; tlf 9711 9246 .

Konferansen kan også være behjelpelig med overnatting.Ta kontakt med Rune Rolvsjord innen 21 november hvis det er aktuelt.

Program, 2. desember, 2011

 

08.30 

Coffee starter

09.00

Life music. Music therapy students from the Grieg Academy, the University of Bergen

09.10

Opening and welcome. Brynjulf Stige, the Grieg Academy, the Univ. of Bergen and GAMUT, Uni Health, Uni Research

 


Part 1: Music Therapy in the Hospital

09.20

The recent Cochrane review on music therapy, cancer, and coping. Joke Bradt, Department of Creative Arts Therapies, Drexel University, Philadelphia.

09.40

"Swing in my brain" – Active music therapy with people with Multiple Sclerosis. Wolfgang Schmid, the Grieg Academy, the University of Bergen.

10.00

 The recent Cochrane review on music therapy for acquired brain injury. Joke Bradt, Department of Creative Arts Therapies, Drexel University, Philadelphia.

10.20

 Discussion and comments

10.40

 Coffee break

 


Del 2: Musikkterapi, psykisk helsevern og psykisk helsearbeid

11.00

Nye kvantitative funn om effekten av musikkterapi i psykisk helsevern. Christian Gold, GAMUT, Uni helse, Uni Research.

11.20

Forskning på brukerperspektiv og brukermedvirkning innen musikkterapi i psykisk helsearbeid. Randi Rolvsjord, Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.

11.40

Diskusjon og kommentarer

12.00

VilVite presenterer utstillingen "Samspill – en utstilling om musikkterapi"

12.10

Lunsj, litteraturutstilling og førpremiere på "Samspill – en utstilling om musikkterapi"

 


Del 3: Musikkterapi som universitetsfag

13.20

Leende musikk. Musikkterapistudenter fra Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.

13.30

Ny informasjonsfilm om musikkterapi. Førpremiere.

13.40

Kort refleksjon og diskusjon: Musikkterapiens identitet som musikkfag og helserelatert fag

13.50

UiBs nye femårige masterprogram i musikkterapi. Simon Gilbertson, Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.

14.00

Praksisutvikling og forskeropplæring/doktorgradstilbud innen musikkterapifeltet. Brynjulf Stige, Griegakademiet – Instituttt for musikk, UiB og GAMUT, Uni helse, Uni Research

14.10

Kort kaffepause

 


Del 4: Samfunnsmusikkterapi

14.30

Musikkterapi og uro som fenomen og problem i barnehagen. PhD-stipendiat Anna Helle-Valle.

14.50

Musikk – fortelling – fellesskap: samfunnsmusikkterapi i barnevernet. PhD-kandidat Viggo Krüger.

15.10

Musikkterapi som frihetspraksis innen kriminalomsorgen. PhD-stipendiat Lars Tuastad.

15.30

Musikkinnslag av "Me and the Bandits" – et aksjonsforskningsprosjekt m/PhD-stipendiat Lars Tuastad og band.