Hjem

Griegakademiet - Institutt for musikk

Disputerte på blokkfløyte

Onsdag 24. juni fant UiBs første kunstneriske disputas sted, da Jostein Gundersen avsluttet stipendperioden sin innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved Griegakademiet.

Jostein Gundersen er UiBs første kunststipendiat, han er den første i programmet med tidlig musikk som fordypningspunkt, og den eneste blokkfløytisten. Gjennom stipendperioden har han forsket på improvisasjon av diminusjoner (en type ornamenter) i ulike historiske stiler mellom 1350 og 1700. Hans avslutningskonsert fant sted 28. april, og bestod av et program med middelaldermusikk. Utsnitt fra denne konserten samt lydopptak som dokumenterer arbeid med andre stiler er gjort tilgjengelig på www.currentes.com. På de samme nettsidene finner man også Gundersens kritiske refleksjoner omkring eget prosjekt.

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Programmet skal sikre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå og skal føre fram til kompetanse som førsteamanuensis. Stipendprogrammet er blant de første innen dette feltet i Europa. Stipendprogrammet tilbyr kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt mulighet for tilstetting i treårig stipendiatstilling. Stipendiaten må være knyttet til en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende kunstutdanninger. Stipendiatene vil samtidig inngå i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstneriske ståsted og faglig spesialisering.

Disputasen
Les mer om stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid
Jostein Gundersen i På Høyden