Hjem

Griegakademiet - Institutt for musikk

Musikkterapiutstilling på VilVite-senteret åpnes av helseministeren

GC Rieber Fondene var initiativtaker til utstillingen. VilVite har utviklet utstillingen i samarbeid med Griegakademiet, UiB og GAMUT, Uni Helse og Haukeland universitetssykehus. Utformingen er gjort i samarbeid med Expology. Utstillingen blir offisielt åpnet av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen den 16. januar 2012.

Spennende samarbeid
GC Rieber Fondene var initiativtaker til utstillingen. VilVite har utviklet utstillingen i samarbeid med Griegakademiet, UiB og GAMUT, Uni Helse og Haukeland universitetssykehus. Utformingen er gjort i samarbeid med Expology.

Hvorfor musikkterapi på VilVite?
VilVite har som mål å belyse aktuelle tema – gjerne i tverrfaglige perspektiv. Vi ønsker også å presentere tema og kunnskapsområder som er unike for regionen. Innenfor musikkterapi har Bergen Norges mest innovative og spennende miljøer innen forskning og kunnskapsformidling. VilVite kan bidra til at folk flest får oppleve hvordan musikken virker på seg - og dermed får økt kunnskap og interesse for fagområdet.  

Bakgrunn
Musikkterapi er en etter måten ny terapeutisk behandlingsform i Norge. Samtidig har musikk til all tid hatt positive virkninger på mennesket (ellers hadde ikke musikken blitt oppfunnet). Musikkterapi som profesjonsutdannelse i Norge ble etablert i Oslo i 1978 og så på Sandane, Sogn og Fjordane i 1988. Studiet på Sandane ble en del av tilbudet ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen fra 2006. Fagmiljøet i Bergen er slik det yngste av de fem toneangivende miljøene i nordisk musikkterapeutisk forskning og utdannelse, men har potensial til å bli et av de fremste i europeisk sammenheng.

Helseministeren åpner
Utstillingen blir offisielt åpnet av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen den 16. januar 2012

 

 

Offisiell åpning av ”Samspill – en utstilling om musikkterapi”
 

VilVite, 16. januar kl. 10

 

09.30     Velkomst i foajeen etter hvert som gjestene kommer

                Musikk ved musikkterapistudenter fra Griegakademiet – Institutt for musikk, UiB

 

09.55     Inn i utstillingen

10.00     Velkomst ved Svein Anders Dahl, direktør for VilVite

10.05     Hilsen fra GC Rieber Fondene, ved styreleder Christian Rieber

10.10     En bro mellom humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap? Kort introduksjon til musikkterapi som nytt universitetsfag i Norge, ved professor Brynjulf Stige, Griegakademiet, UiB og GAMUT, Uni helse, Uni Research

10.20     ”Kom nærmere” Del I. Revyinnslag ved ph.d.-stipendiat Viggo Krüger og ungdommer fra Aleris Ungplans arbeid med musikkterapi og revy innen barnevernet

10.25     Hilsen fra Universitetet i Bergen, ved rektor Sigmund Grønmo

10.30     Hilsen fra Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

10.40     Helseministeren foretar snorklipping og offisiell åpning av ”Samspill – en utstilling om musikkterapi”, til pipe & tabour av instituttleder Frode Thorsen ved Griegakademiet.

Omvisning i utstillingen, Del I, ved professor Geir Olve Skeie og førsteamanuensis og programkoordinator Simon Gilbertson.

                

                Faglig del fortsetter:

10.55     Premiere på informasjonsfilmen ”Samspill – en film om musikkterapi”, ved stipendiat Anna Helle-Valle

11.10     Hvordan kan noen danse selv om de strever med å gå? Om musikkens muligheter i nevrorehabilitering, ved overlege/professor Geir Olve Skeie, Haukeland universitetssykehus og Griegakademiet, UiB

11.20     ”Swing in my brain.” Experiences with music therapy in the treatment of MS patients in a German hospital, ved førsteamanuensis Wolfgang Schmid, Griegakademiet, UiB

11.30     Hvorfor kan musikkterapi anbefales i retningslinjer for behandling av pasienter med psykose? Status for forsking på effektene av musikkterapi innen psykisk helsevern, ved seniorforsker/professor Christian Gold, GAMUT, Uni helse, Uni Research og Griegakademiet, UiB

11.40     Forskning på brukerperspektiv og brukermedvirkning innen musikkterapi i psykisk helsearbeid, ved førsteamanuensis Randi Rolvsjord, Griegakademiet, UiB

11.50     ”Kom nærmere” Del II. Revyinnslag ved ph.d.-stipendiat Viggo Krüger og ungdommer fra Aleris Ungplans arbeid med musikkterapi og revy innen barnevernet

 

12.00     Omvisning i utstillingen, Del II. Enkel servering (fram til ca. 12.30).

 

Kontaktinformasjon

Markedssjef Anne Tove Koldal, VilVite – atk@vilvite.no  tlf. 55 59 45 45
Forskningsleder og professor Brynjulf Stige, GAMUT, Uni helse/Griegakademiet – Institutt for musikk, UiB. E-post; brynjulf.stige@grieg.uib.no; telefon: 9716 9746