Hjem

Griegakademiet - Institutt for musikk

Søknad til Tradisjonsmusikk II for eksterne søkere

Søknadsfrist 15. mars

Tradisjonsmusikk II: Studentar som ikkje har fullført Tradisjonsmusikk I ved Ole Bull Akademiet, må søkje om opptak. Søknaden skal innehalde dokumentasjon av utdanning og utøvande verksemd. Det er opptaksprøver for alle eksterne søkjarar. Ved opptaksprøva skal det framførast eit musikkprogram på 20 minutt. Gjennom intervju skal søkjaren vise god tradisjonskunnskap og motivasjon for studiet.

Søknadsskjema finnes nederst på siden som pdf-fil