Hjem
Click

Griegakademiet - Institutt for musikk

Opptaksprøver

Teori- og gehørprøver

Griegakademiets bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon har opptaksprøver i uke 10. Foruten det søkerne må dokumentere av utøvende eller kompositoriske ferdigheter består opptaksprøven også av en prøve i teori og gehør.

Opptaksprøve i gehør og teori til høyere musikkutdanning

Våren 2017 innføres en ny digital teori- og gehørprøve for opptak til bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon.

For å kvalifisere seg for opptak til bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon må alle søkere gjennomføre og bestå både utøvende prøver på hovedinstrument samt en prøve i gehør og teori.

Forhåndsprøvene for kvalifisering til opptak til studieåret 2017/2018 vil bli avholdt lørdag 4. februar 2017.

Om du ikke avlegger og består forhåndsprøven i februar må du gjennomføre prøvene under opptaksuken i uke 10.
Ved opptak til Griegakademiet - Institutt for musikk må du beregne en ekstra dag for dette, da teori- og gehørprøven ikke arrangeres alle dager.

Kun prøve avlagt i opptaksåret kan kvalifisere for opptak.

Forhåndsprøve

Alle studiesteder som tilbyr høyere utdanning i utøvende musikk eller komposisjon gjennomfører forhåndsprøve i gehør og musikkteori lørdag 4. februar 2017 for opptak til studieåret 2017/2018.

Ved Griegakademiet - institutt for musikk vil forhåndsprøven begynne kl 10:00.
Beliggenhet av prøvelokalet: Sentralt på Danmarksplass ved nedkjøringen til Bergen Legevakt (Administrasjonsbygget).
Adresse for prøvelokalet: Solheimsgaten 18, inngang B.

Vi anbefaler at de som skal gjennomføre forhåndsprøven møter opp senest 30 minutter før prøvestart for å kontrollere nettilgang og tilgang til prøven.

Griegakademiet kan dessverre ikke være behjelpelig med å skaffe tilveie bærbare maskiner for å gjennomføre prøven.

Husk legitimasjon når du skal avlegge forhåndsprøven!

Vi anbefaler alle våre søkere å ta forhåndsprøven.

Om prøven

Fra og med 2017 vil teori- og gehørprøven avholdes elektronisk. Dvs at prøven gjennomføres på PC/Mac ved hjelp av hodetelefooner.

Du gjennomfører prøven på medbrakt bærbar PC/Mac. Du vil få 1,5 timer på å gjennomføre prøven, og du bestemmer selv tempoet å jobbe i. Prøven inneholder både oppgaver i musikkteori og gehør, og du kan endre svarene dine så lenge prøven pågår. Lydeksemplene kan avspilles tre (3) ganger og det er ingen pausefunksjon. Musikken vil variere i sjanger instrumentasjon, register og tempo. 

Som søker til Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon vil du få tilgang til et demoeksemplar av den digitale teori- og gehørprøven. For å forsikre deg om at selve opptaksprøven er mulig å ta på din egen bærbare maskin, er det en forutsetning at du på forhånd har kjørt demoeksemplaret av prøven på den samme maskinen. Du kan ta demoprøven så mange ganger du vil. Slik kan du øve deg på forhånd og bli kjent med oppgavetypene. Dette anbefales på det sterkeste!

Krav til utstyr

Du tar med egen bærbar PC/Mac, strømkabel og hodetelefoner på prøvedagen. 

Din maskin må:

 • Ha operativsystem lik eller nyere enn Windows 7 eller OSX (Mac) 10.9
 • Ha en nettleser installert. Du finner minstekrav til versjon her
 • Støtte trådløst nettverk. Du vil få nettverksinformasjon i prøvelokalet.
 • Ha støttet versjon av Sikker nettleser installert:

Sikker nettleser

Safe Exam Browser (SEB) er en enkel nettleser som brukes for å stenge tilgang til ressurser på maskin og nett under prøven. Du er selv ansvarlig for å installere SEB på maskinen du tar med deg til prøven FØR prøvedagen og sikre at du har riktig versjon installert på maskinen.

Du laster ned og installerer sikker nettleser ved å logge inn i demoprøven med tilsendt innloggingsinformasjon og følge instruksjonene på skjermen.

 

Prøvens innhold

Griegakademiet benytter seg av den elektroniske prøven for opptak til studieretningene klassisk, jazz og komposisjon.

Prøven i teori og gehør skal sikre at alle studenter som starter på Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon er i besittelse av den kunnskapen og de ferdighetene som utgjør minstekravet for å følge undervisningen i de obligatoriske støttefagene.

Prøvens oppgaver vil berøre følgende emner:

Melodi

 • G- og F-nøkkel
 • Kvintsirkelen
 • Høre/lese/skrive intervaller
 • Dur og moll i musikkeksempler
 • Melodilesning
 • Melodikorreksjon

Harmonikk

 • Parallelltonearter
 • Bestemme enkeltakkorder ut fra noter og lydeksempler; treklanger/firklanger, både besifring og funksjonsanalyse/trinnanalyse
 • Bestemme korte akkordforløp ut fra lydeksempler; funksjonsanalyse eller trinnanalyse

Rytme

 • Rytmelesing
 • Rytmediktat
 • Rytmekorreksjon
 • Taktartsbestemmelse

I denne informasjonsfilmen kan du se hvordan prøven er lagt opp samt hvilke typer oppgaver du kan forvente deg.

 

Forslag til litteratur:

 • Finn Benestad: Musikklære (Universitetsforlaget, 2009)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Grunnbok i musikklære (Norsk Musikforlag, 1986)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Kreativ sats og analyse (Norsk Musikforlag, 1995)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – med på notene (Norsk Musikforlag, 2006)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – rytmelesing (Norsk Musikforlag, 2000)
 • klassisk-harmoni.no
 • Inger Elise Reitan: Akkordrekker på gehør (Unipub, 2010)
 • Ingunn Fanavoll Øye: Harmonisk lytting. Egentrening av gehøret (Unipub, 2009)

 

Påmelding

For å avlegge en forhåndsprøve, melder du deg på via skjemaene under.
Påmeldingsskjemaene stenger 20.januar.

Prøven begynner eksakt kl 10:00, og vi anbefaler oppmøte senest 09:30.

Sted for prøven vil bli annonsert i begynnelsen av januar 2017.