Hjem

Senter for Griegforskning

PhD-programmet - Det humanistiske fakultet

Ny stipendiat ved Senter for Griegforskning

Sjur Haga Bringeland tilsettes som ny stipendiat ved Senter for Griegforskning fra høsten 2018.

bringeland.jpg

Sjur Bringeland

Sjur Haga Bringeland tiltrer september 2018, etter en søknadsrunde med sterke kandidater fra bl.a. Tyskland og USA.

Han har bakgrunn som utøvende musiker og musikkjournalist og har nylig avlagt mastergrad i musikkvitenskap ved Universitetet i Leipzig. Han har også vært tilknyttet Bach-arkivet samme sted.

Prosjektet går ut på å undersøke resepsjons- og virkningshistorien av J.S.Bach i en nordisk kontekst i første halvdel av det 20. århundre.
Bach fikk sentral betydning for den musikalske modernismen i Europa, som var på leting etter en ny estetikk. 
Også mange norske komponister, bl.a. Geirr Tveitt og David Monrad Johansen, dro til Leipzig for å lære seg kontrapunktets og polyfoniens kunster i Bachs hjemby. For Fartein Valen, som troende kunstner, var Bach det største av forbildene. 
Bach-interessen falt sammen med en økende politisering av musikklivet i Tyskland, der han av konservative krefter ble feiret som redning mot moralsk forfall og kulturell dekadense; 'Bach' ble et symbol i en mer og mer tilspisset kulturkamp. 
Bringelands undersøkelse av både estetiske og ideologiske sider ved Bach-resepsjonen i Norge vil dermed også kunne gi en dypere forståelse av de endrede relasjoner til den tyske tradisjonen i tidsrommet 1900-1950.