Hjem
Click

Senter for Griegforskning

Research Guide

Grieg Research Guide - Online bibliografi og katalog

Prosjektet Grieg Research Guide skal resultere i utvikling av en søkbar internett-bibliografi om Edvard Grieg. Grieg Research Guide er en fagfellevurdert online-publikasjon med tematiske oversiktsartikler og kritiske kommentarer.

Grieg Research Guide er et prosjekt som skal resultere i en nettbasert guide, inneholdende en kommentert vitenskapelig bibliografi over litteratur om Edvard Grieg og en verkfortegnelse over Griegs verker med semantiske relasjoner mellom referanser, verk, personer med mer. 

Prosjektets mål er å samle ulike kilder om Grieg, og guiden vil fungere som et fundament for vår Grieg-portal. Utviklingen av dette prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen Offentlige Bibliotek og Senter for Griegforskning - Universitetet i Bergen. Grieg Research Guide har fått tildelt prosjekt- og utviklingsmidler av Nasjonalbiblioteket for 2016 og 2017. Norsk musikkarv, Edvard Grieg Museum Troldhaugen og International Grieg Society er også med i utviklingen. 

Prosjektet er forskerinitiert og ble startet ut fra et behov for å samle ressurser om Edvard Grieg på ett synlig sted (selv om materialet ligger spredt på ulike institusjoner) og formidle fagfellevurdert musikkforskning samt gjøre kunnskapen tilgjengelig for musikere, musikkforskere og allmennheten. 

Under utviklingen er Grieg Research Guide bare åpen for deltakere i en invitert forskergruppe som skal utvikle funksjonaliteten.