Hjem
Click

Senter for Griegforskning

Formål

Senterets formål

Formålet med senteret er å drive forsking og forskerutdanning tilknyttet Edvard Griegs musikk, liv og virke, men også ha et bredt blikk mot vestnorsk musikk og musikkliv.

Skal arven etter Grieg styrkes, kreves det økt innsats i fornyingsarbeidet, og det vil i praksis innebære økt innsats i forskning og kunnskapsutvikling innenfor ulike felt, fra kulturteori og resepsjonshistorie til kritisk ny-fortolkning og analytiske nærlesninger, og fra historisk framføringspraksis til kritisk noteedisjon.

Mye av materialet samlet i note- og lydarkivene er fortsatt uutforsket og vil være basis for forskningsinnsatsen i mange år framover. 

Et viktig mål er videre å bidra til forskning rundt de mangfoldige tradisjoner i norsk musikkliv som gjorde seg gjeldende etter Grieg. Internasjonale strømninger ble tatt opp og forvandlet til et særegent tonespråk av komponistgenerasjonen som vokste opp i skyggen av Grieg, representert av fremtredende vestnorske komponister og musikere som Geirr Tveitt, Harald Sæverud og Fartein Valen. Om deres musikk er lokalt forankret, er musikken i sin karakter og kvalitet også musikk av nasjonal og internasjonal betydning og verdi.