Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Dei humanistiske faga gjer verda større!

Språk og litteratur, arkeologi og historie, filosofi og religion, musikk, teater, kunst og kultur: Dette er hovudområde for utdanning og forsking ved Det humanistiske fakultet.

FORSKNING | FREMMEDSPRÅK

Mediespråk bremser fattigdomskampen

Latinamerikanske aviser bruker et svært teknisk språk når de fremstiller fattigdom. Dermed blir det vanskelig å forstå fattigdommens årsaker og virkninger, ifølge forsker Ana Beatriz Chiquito.

Fra: AHKR Til: Deg

Humanist på sin hals

Professor Kyrre Kverndokk er over gjennomsnittet opptatt av hvordan mennesker tolker verden rundt seg.

Åpent seminar

Kjønnsperspektiv i de ulike fagdisipliner

SKOK inviterer forskere som arbeider med kjønn, seksualitet og feministiske perspektiver i sin forskning til åpent seminar 12.desember.

FORSKING I FRONT

Vart filosof ved ein tilfeldigheit

Michael Baumgartner er opphavsmannen til Coincidence Analysis-metoden. Passande nok spelte tilfeldigheiter ei stor rolle då han valde å verte filosof.

Forskning | vitenskapsteori

Skal forske på smart teknologi

Hvordan kan samfunnsvitere og humanister bidra i utvikling av smart teknologi? I hvilken grad blir brukere involvert i utvikling av smart teknologi? Kan rettigheter som personvern og datasikkerhet bygges inn i digitale omgivelser og infrastrukturer?

Nye fakultetstyremedlem for våren 2017

Fakultetsstyret som valforsamling har i møte 20. oktober, valt professor Eirik Vassenden som fakultetstyremedlem frå gruppa A i vårsemesteret 2017, og førsteamanuensis Kari Soriano Salkjelsvik og professor Dagmar Haumann som vara. Valstyret takkar for deltaking i universitetsdemokratiet!