Infosenteret ved HF

Adresse: Sydnesplassen 12-13, 1. etasje
Opningstider: Måndag til fredag kl.10-15
studierettleiar@hf.uib.no / tlf. 55 58 93 70

 

Dekanatets blogg

Følg med på kva dekanatet skriv om pågåande prosessar, planar og viktige hendingar.

Siste innlegg: Studentar og forsking

Vil du studere humanistiske fag?

Informasjon om studiar og studiekvardagen ved HF-fakultetet finn du her.


Alumnusdagane 2014

Fredag 9. og laurdag 10. mai inviterer UiB alle tidlegare studentar til alumnusdagar. Vi kan love ei innhaldsrik helg med fagleg og sosialt påfyll, utstillingar, omvisningar og populærvitskaplege foredrag.

Val av representantar i fakultetsstyre og forskingsutval

Kom med forslag til studentmedlemmar og mellombels tilsette i fakultetsstyret og forskingsutvalet ved HF. Forslagsfristen er 21. april. Valet vert halde mellom 10. og 19. mai for perioden hausten -14 og våren -15.

 

Hva forsker stipendiatene på?


− Den tette sammenhengen biokunst har til teknologi, samfunn og etiske spørsmål fascinerer meg endeløst, sier stipendiat Nora Vaage.

Hun studerer kunstnere som går inn i biologilaboratorier og skaper levende kunstverk ved hjelp av bioteknologi.

Vaage er blant de første som skriver om temaet, og det er mye å ta fatt i. I tillegg til biokunst ser hun på biohacking og DIY, eller do-it-yourself-biologi. Grensene mellom disse tre er svært flytende, og alle retter seg mot offentligheten på ulike måter.

Les meir om stipendiatane ved fakultetet og kva dei skriv om: Ph.d.-portrett