Infosenteret ved HF

Adresse: Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9
Opningstider: Måndag til fredag kl.10–15
studierettleiar@hf.uib.no / tlf. 55 58 93 70

 

Dekanatets blogg

Følg med på kva dekanatet skriv om pågåande prosessar, planar og viktige hendingar.

Siste innlegg: Nytt semester

 

Studiestart hausten 2015

Velkommen som student ved Det humanistiske fakultet! Veit du korleis du går fram for å registrere deg, stadfeste utdanningsplanen din og melde deg til eksamen? Vil du finne ut når og kvar informasjonsmøta er? Vi har samla informasjonen som hjelper deg til ein god studiestart.

Kva forskar stipendiatane på?


– Ein skulle tru at Nynorskordboka ville akseptere eit uttrykk som ulv i fåreklede, men her ser vi eit eksempel på omskriving; ein nyttar ulv i saueham. Det er flott nynorsk, men eg trur ikkje det vert brukt av særleg mange, seier Margunn Rauset.

– Vi brukar uttrykk fordi vi likar dei og har bruk for dei, då er det ikkje så farleg om dei er «bokmålske» eller nynorske, meiner ho.

Rauset er stipendiat i nordisk språk og skriv doktoravhandling om faste uttrykk i bokmål og nynorsk.

Les meir om stipendiatene ved fakultetet og kva dei forskar på: Ph.d.-portrett