Hjem

Det humanistiske fakultet

Gradsfeiring

Masterseremonien 2017

Fullfører du en mastergrad ved Det humanistiske fakultet i løpet av studieåret 2016/2017? Da er du hjertelig velkommen til masterseremonien onsdag 14. juni.

dsc_6108.jpg

Bilde fra bachelorseremonien 2016.
Velkommen til masterseremonien 2017. Bilde fra fjorårets bachelorseremoni.
Foto:
Thor Brødreskift

Det humanistiske fakultetet ønsker å feire alle som har fullført, eller holder på å fullføre, en mastergrad i løpet av studieåret 2016/2017, og inviterer til en høytidelig markering.

Seremonien vil finne sted i Universitetsaulaen onsdag 14. juni kl. 14–15.30. Hver kandidat kan invitere med seg to gjester til seremonien.

Det er første gangen det blir arrangert en felles seremoni for masterkandidatene ved Det humanistiske fakultet.

Se bilder fra fjorårets bachelorseremoni

Program

kl. 13.15

Registering av alle masterkandidatene i Universitetsaulaen, inngang fra Muséhagen.

kl. 14.00-15.30

Den høytidelige seremonien vil finne sted i Universitetsaulaen. Det vil bli taler, flott musikk og gratulasjoner til hver enkelt kandidat.

Seremoniens hovedtaler er Sigurd Sandmo, konstituert direktør ved KODE, Kunstmuseene i Bergen.

Etter sermonien blir det mottakelse med enkel servering i Christie Café.

Påmelding

Dersom du oppfyller kravene til en mastergrad etter vårsemesteret 2017, kan du melde deg på seremonien. Du kan delta på seremonien selv om du ikke er ferdig med dine siste eksamener for vårsemesteret innen 14. juni.

Aktuelle studenter vil få tilsendt invitasjon på epost.

Påmeldingsfristen var 1. juni.

Om vitnemål

Masterseremonien er en feiring av alle de som fullførte mastergraden høsten 2016 ellersom fullfører graden i løpet av vårsemesteret 2017. Du vil ikke motta vitnemålet ditt under seremonien.

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klare. Det humanistiske fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester. Kandidatene som har fullført sin grad i vårsemesteret vil som regel få tilsendt vitnemålet fra september.