Hjem

Det humanistiske fakultet

Reglement og retningsliner

Her finn du utfyllande reglar og retningsliner for Det humanistiske fakultet.

You will find English versions on the English page.

Reglar og retningsliner

Rutinar

Rettleiing for vurderingsskomitear

Rettleiing for søkjarar