Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Eksterne finansieringskjelder

Forskarar ved Det humanistiske fakultetet kan søkje midlar frå mange ulike finasieringskjelder.

Universitetet i Bergen har eit ønskje om ein høgare andel eksternfinansierte forskingsprosjekt. Det humanistiske fakultet søkjer difor å støtte forskarar i utvikling og gjennomføring av eksternfinansierte prosjekt.

Forskingsavdelinga si liste over moglege finansieringskjelder

Bergen forskningsstiftelse

Norges forskningsråd