Infosenteret ved HF

Informasjons- og rettleiingstenester for studentar på årsstudium, bachelor- og masterprogram.

infosenter_web2.png

Nærbilde av inngangspartiet til Auditorium A og Infosenteret ved HF på Sydneshaugen skole

Opningstidene til infosenteret er måndag–fredag kl. 10–15.

 

I studiestartveka om høsten er opningstida kl. 9–15.
 

 

 

 

 • Mindre bilder: 
  Studierettleiing ved HF

  Rettleiingstilbod for HF-studentar og informasjon om treffetider for rettleiarane på fakultetet.

 • Studere på deltid

  Du kan velje å ta eit studium som deltidsstudent med ein studieprogresjon på minst 15 studiepoeng i semesteret.

 • Skjema for studentar ved HF

  Her har vi samla lenker til sider med informasjon og søknadsskjema til dei mest brukte tenestene for studentar ved HF.

 • Sjukdom ved eksamen

  Kva gjer du om du blir sjuk ved eksamen? Kva er gyldig fråvær og korleis går du fram for å registrere fråværet?

 • Rutinar for masterstudiet ved HF

  Her har vi samla den viktigaste praktiske informasjonen og ulike søknadsskjema for mastergradsstudentar ved HF.

 • Intern overgang ved Det humanistiske fakultet

  Studentar med studierett på eit årsstudium, bachelorprogram, integrert masterprogram eller profesjonsstudium ved HF eller andre fakultet kan søkje intern overgang til eit bachelorprogram ved HF.

 • Opptak til masterstudium ved Det humanistiske fakultet

  Hovudopptaket til masterprogramma ved HF er i vårsemesteret for start i august. Nokre masterprogram vil ha suppleringsopptak til vårsemesteret dersom det er ledige plassar etter hovudopptaket.

 • Poststudierett ved Det humanistiske fakultet

  Dersom du er student på eit bachelor- eller masterstudium ved Det humanistiske fakultet og fullfører programmet ditt, kan du søkje om å få ein såkalt poststudierett - rett til å ta emne på bachelornivå i inntil to semester.

 • Slutte som student ved HF?

  Til deg som vurderer å slutte som student ved HF-fakultetet.

 • Utfyllande reglar for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet

  Kva for krav er det til omfang og samansetting i ein bachelor eller mastergrad? Kva er normert studietid for ein heltidsstudent på master? Når kan eg søke permisjon? Svara finn du i utfyllande reglar.

 • Grunngjeving og klage på eksamen ved Det humanistiske fakultet

  Får du eit resultat på ein skriftleg eksamen du meiner ikkje er riktig, har du rett til å klage på vurderinga som er gjort. Du kan også klage dersom du meiner det er gjort formelle feil ved eksamen.

 • Endring av eksamensordning: ex.phil

  Dersom du har for stort fråvær eller av andre årsaker ikkje har høve til å fullføre seminarmodellen, kan du melde overgang til skuleksamen. Siste frist for å melde overgang finn du i melding i Mi side.

 • Innpassing, godkjenning og fritak ved Det humanistiske fakultet

  Du kan søkje om å få bruke anna utdanning som del av bachelor- eller mastergraden din ved Det humanistiske fakultet. Dette gjeld både norsk og utanlandsk utdanning.

 • Permisjon ved Det humanistiske fakultet

  Skal du være borte frå studiet ditt, må du søkje om permisjon. Når du er i permisjon beheld du studieplassen din, og du skal verken stadfeste utdanningsplanen din eller betale semesteravgifta. Unntak kan bli gjort i samband med fødselspermisjon.

 • Romoversikt Sydneshaugen skole

  Både gamle og nye studentar og tilsette har opplevd å gå seg vill på Sydneshaugen skole. Oversiktskartet du finn til høgre vil hjelpe deg å finne fram mellom auditoriar, undervisningsrom, grupperom og kollokvierom.

 • Ofte stilte spørsmål

  Her finn du ein oversikt over spørsmål som ofte blir stilt til Infosenteret ved HF. Klikk på den aktuelle kategorien for å sjå dei vanlegaste spørsmåla og svara på dei.