Infosenteret ved HF

Informasjons- og rettleiingstenester for studentar på årsstudium, bachelor- og masterprogram.

infosenter_web2.png

Nærbilde av inngangspartiet til Auditorium A og Infosenteret ved HF på Sydneshaugen skole

Opningstidene til infosenteret er måndag–fredag kl. 10–15. Sommartid: 10-14.

 

I studiestartveka om høsten er opningstida kl. 9–15.

 

Infosenteret er stengt i veke 28 og veke 29. Vi gjer merksam på at e-post og telefon ikkje vil bli svara på i denne perioden.

Vi opnar igjen for semesteret måndag 20. juli. Opningstida i sommer er 10-14.

 • Mindre bilder: 
  Studierettleiing ved HF

  Rettleiingstilbod for HF-studentar og informasjon om treffetider for rettleiarane på fakultetet.

 • Studere på deltid

  Du kan velje å ta eit studium som deltidsstudent med ein studieprogresjon på minst 15 studiepoeng i semesteret.

 • Skjema for studentar ved HF

  Her har vi samla lenker til sider med informasjon og søknadsskjema til dei mest brukte tenestene for studentar ved HF.

 • Sjukdom ved eksamen

  Kva gjer du om du blir sjuk ved eksamen? Kva er gyldig fråvær og korleis går du fram for å registrere fråværet?

 • Rutinar for masterstudiet ved HF

  Her har vi samla den viktigaste praktiske informasjonen og ulike søknadsskjema for mastergradsstudentar ved HF.

 • Intern overgang ved Det humanistiske fakultet

  Studentar med studierett på eit årsstudium, bachelorprogram eller profesjonsstudium ved HF eller andre fakultet, kan søkje intern overgang til eit bachelorprogram ved HF.

 • Opptak til masterstudium ved Det humanistiske fakultet

  Hovudopptaket til masterprogramma ved HF er i vårsemesteret for oppstart i august. Nokre masterprogram vil ha suppleringsopptak til vårsemesteret dersom det er ledige plassar etter hovudopptaket.

 • Poststudierett ved Det humanistiske fakultet

  Dersom du er student på eit bachelor- eller masterstudium ved Det humanistiske fakultet og fullfører programmet ditt, kan du søkje om å få ein såkalt poststudierett - rett til å ta emne på bachelornivå i inntil to semester.

 • Slutte som student ved HF?

  Til deg som vurderer å slutte som student ved HF-fakultetet.

 • Utfyllande reglar for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet

  Kva for krav er det til omfang og samansetting i ein bachelor eller mastergrad? Kva er normert studietid for ein heltidsstudent på master? Når kan eg søke permisjon? Svara finn du i utfyllande reglar.

 • Klage på eksamen ved Det humanistiske fakultet

  Får du eit resultat på ein skriftleg eksamen du meiner ikkje er riktig, har du rett til å klage på vurderinga som er gjort. Du kan også klage dersom du meiner det er gjort formelle feil ved eksamen.

 • Endring av eksamensordning: ex.phil

  Dersom du har for stort fråvær eller av andre årsaker ikkje har høve til å fullføre seminarmodellen, kan du melde overgang til skuleksamen. Siste frist for å melde overgang finn du i melding i Mi side.

 • Godkjenning av tidligare utdanning ved Det humanistiske fakultet

  Du kan søkje om å få bruke anna utdanning som del av bachelor- eller mastergraden din ved Det humanistiske fakultet. Dette gjeld både norsk og utanlandsk utdanning.

 • Permisjon ved Det humanistiske fakultet

  Skal du være borte frå studiet ditt, må du søkje om permisjon. Når du er i permisjon beheld du studieplassen din, og du skal verken stadfeste utdanningsplanen din eller betale semesteravgifta. Unntak kan bli gjort i samband med fødselspermisjon.

 • Romoversikt Sydneshaugen skole

  Både gamle og nye studentar og tilsette har opplevd å gå seg vill på Sydneshaugen skole. Oversiktskartet du finn til høgre vil hjelpe deg å finne fram mellom auditoriar, undervisningsrom, grupperom og kollokvierom.

 • Ofte stilte spørsmål

  Her finn du ein oversikt over spørsmål som ofte blir stilt til Infosenteret ved HF. Klikk på den aktuelle kategorien for å sjå dei vanlegaste spørsmåla og svara på dei.