Hjem

Det humanistiske fakultet

Infosenteret ved HF

Informasjons- og rettleiingstenester for studentar på årsstudium, bachelor- og masterprogram.

infosenter_web2.png

Nærbilde av inngangspartiet til Auditorium A og Infosenteret ved HF på Sydneshaugen skole
Infosenteret ved HF ligg sentralt til på Sydneshaugen skole. Stikk innom dersom du lurer på noko - vi kan svare deg på det meste!
Foto:
Emil W. Breistein
Opningstider                      Måndag–fredag kl. 10–14
Kontaktstudierettleiar@hf.uib.no / tlf. 55 58 93 70
AdresseSydneshaugen skole, Sydnesplassen 9


Treng du å melde frå om noko?

  • Bygningsmessige avvik, for eksempel feil eller manglar i rom eller bygningar meldast i
    LYDIA. Dersom det gjeld PC-ar eller anna teknisk utstyr på Sydneshaugen skole eller HF-bygget, ta kontakt med PC-vakten på 55 58 90 04 eller pcvakt.hf@uib.no.
  • Tilbakemelding på innhald i undervisinga eller på førelesar: Om emnet har evaluering i det aktuelle semesteret, gi beskjed der. Dersom det ikkje er emneevaluering eller det hastar, sei frå på e-post  studierettleiar@hf.uib.no.
  • Varsel om alvorlege hendingar som seksuell trakassering, mobbing, forskningsfusk eller trusler: Ta kontakt med studierettleiar eller leiar på instituttet faget ditt tilhøyrer. Vi  minnar om at studierettleiar har teieplikt.