Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Forskerskoler

Det finnes både lokale, nasjonale og internasjonale forskerskoler.

undervising_illu.png

undervising
Foto:
Emil W. Breistein

Det humanistiske fakultet tilbyr to forskerskoler

I tillegg til de primære forskerskolene som tilbys av fakultetet kan stipendiater også knytte seg til og delta på kurs/seminarer i regi av andre forskerskoler.

De fleste av våre kandidater får sin opplæring i tilknytning til én eller flere forskergrupper som organiseres på instituttnivå.