Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Forskerskoler ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet har to forskerskoler.

undervising_illu.png

undervising
Foto: 
Emil W. Breistein

Forskerskole - Tekst Bilde Lyd Rom (TBLR), avdeling Bergen

Nasjonal forskerskole ”Tekst Bilde Lyd Rom (TBLR) – Fortolkning og teoriutveksling” er en nasjonal nettverksforskerskole i estetiske fag med UiB, NTNU, UiAgder og UiTø som partnere. Skolen er så vel tverr-estetisk som disiplinorientert i sin virksomhet. TBLR har samtidig egen lokal avdeling og ledelse ved UiB.

Andre nasjonale/internasjonale forskerskoler

I tillegg til de primære forskerskolene som tilbys av fakultetet kan stipendiater også knytte seg til og delta på kurs/seminarer i regi av andre forskerskoler.