Forskerskoler ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet har to forskerskoler.

undervising_illu.png

undervising
Foto: 
Emil W. Breistein