Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Styre og utval ved Det humanistiske fakultet

møteklubbe_HF.png

Klubbe på møte
Foto: 
Magnus Halsnes

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og ledes av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.

Studiestyret

Studiestyret fungerer som rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud.

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget skal fungere som et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder forskerutdanning og forskning.

Programutvalet for lærarutdanning ved Det humanistiske fakultet

Utvalet er rådgivande organ for fakultetet i saker som gjeld lærarutdanninga.

Informasjons- og drøftingsutvalget

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) ved Det humanistiske fakultet er et partssammensatt utvalg.

Husstyra ved HF

Husstyra ved HF er koordinerande organ for areal- og brannvernsaker i bygga dei held til i.

Arbeidslivspanel

Å spre kunnskap om hva en humanistisk kompetanse omfatter og å motivere arbeidsgivere til å ansette humanister er noen av målene til arbeidslivspanelet.