Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Opptak

Opptak til årsstudium, bachelorprogram og 5-årig lektorutdanning skjer gjennom Samordna opptak, medan masterprogramma har lokalt opptak til Universitetet i Bergen. Er du student ved eit anna norsk universitet eller høgskole, kan du være hospitant ved Det humanistiske fakultet i inntil to semester.

Bachelor, årsstudium, femårig integrert masterprogram

Desse studieprogramma har opptak i Samordna opptak - ordinær søknadsfrist er 15. april.

Fireårig bachelor i utøvande musikk eller komposisjon

Det fireårige Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon har lokalt opptak ved UiB - søknadsfristen er 15. desember.

Masterprogram

Masterprogramma har lokalt opptak ved UiB - søknadsfristen er 15. april. Nokre program kan ha suppleringsopptak for vårsemesteret med søknadsfrist 1. november.

Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon

Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon har lokalt opptak ved UiB - søknadsfristen er 15. desember.