Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Forskerutdanningsløpet

Fra oppstart til disputas - oversikt over viktige moment i løpet av forskerutdanningen.

Bokogpapir.png

Foto: 
Emil W. Breistein

Forskerutdanningen har en normert tidsramme på tre år og omfatter et selvstendig vitenskapelig arbeid som dokumenteres gjennom en avhandling som skal forsvares offentlig i disputas.


I tillegg omfatter den organiserte forskerutdanningen en opplæringsdel. Alle kandidater bør i størst mulig utstrekning være tilknyttet en organisert forskerskole.

Forskerutdanning

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen utgjør 30 studiepoeng, og må være gjennomført og godkjent før innlevering av avhandlingen.

Forskerutdanning

Avhandlingen

Arbeidet med avhandlingen utgjør hoveddelen av forskerutdanningen. Avhandlingen skal bedømmes av en sakkyndig komité og forsvares offentlig i disputas.

Forskarutdanning

Framdriftsrapportering

Doktorgradskandidat og hovudrettleiar skal kvart år levere separate skriftlege rapportar om framdrifta i forskarutdanninga.

Forskarutdanning

Midtvegsevaluering

Progresjonsevaluering av prosjektet halvvegs ut i avtaleperioden.

Ph.d.-registrering

Alle ph.d.-kandidater ved UiB skal registrere seg hvert halvår og bekrefte om de er aktive i forskerutdanningen.

Reisestøtte og driftsmidlar

Oversikt over reisestøtte, finansiering av lengre utanlandsopphald og driftsmidlar.

Innlevering, bedømmelse og disputas

Oversikt over rutiner og prosedyrer fra innlevering av doktoravhandling og fram til kreering til doktor

Forskarutdanning

Trykking av avhandling

Informasjon til deg som skal trykke opp avhandlinga di