Hjem
Click

Det humanistiske fakultet

Forskerutdanningsløpet

Fra oppstart til disputas - oversikt over viktige moment i løpet av forskerutdanningen.

Bokogpapir.png

Foto:
Emil W. Breistein

Forskerutdanningen har en normert tidsramme på tre år og omfatter et selvstendig vitenskapelig arbeid som dokumenteres gjennom en avhandling som skal forsvares offentlig i disputas.


I tillegg omfatter den organiserte forskerutdanningen en opplæringsdel. Alle kandidater bør i størst mulig utstrekning være tilknyttet en organisert forskerskole.